Lid worden van FCA Ga naar hoofdinhoud

Fysiotherapie Collectief Amsterdam

FCA is de coöperatie van fysiotherapie praktijken in Amsterdam. Wij hebben als doel om als specialisten in bewegen mee te werken aan de toekomst van de zorg.

Dit collectief van samenwerkende fysiotherapeuten heeft aangegeven samen te willen werken ter bevordering van de gezondheid en ter verbetering van de kwaliteit van leven van inwoners van Amsterdam. Dit is in lijn met de huidige ontwikkelingen van de gezondheidszorg en volgens de speerpunten van het huidige kabinet.

Visie

Ieder mens heeft recht op een kwalitatief leven, maar door omstandigheden kan deze ernstig bedreigd worden en eenieder belemmeren in zijn levensgeluk.

 

Missie

Als FCA stellen wij als hoogste doel samen de levenskwaliteit van onze cliënten te maximaliseren.

Ons verhaal

Sinds 4 juli 2019 is FCA een feit. De coöperatie bestaat uit 49 praktijken en is hét platform voor de fysiotherapie in Amsterdam. FCA zet zich in voor het realiseren van specifieke lokale zorg doelen die bijdragen aan het maken van de omslag naar waarde gedreven zorg binnen de fysiotherapie. Hiermee sluit FCA aan op ‘ de juiste zorg op de juiste plek’, de beweging die is ingezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

FCA gaat transmurale en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan en denkt mee over de toekomst van de zorg in Amsterdam, waarbij het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van kwaliteit van leven onze pijlers zijn.

Bestuursleden

Daphne Fleming
Secretaris
Wouter Post Bestuurslid FCA
Wouter Post
Algemeen bestuurslid
Rienk Post Bestuurslid FCA
Rienk Post
Algemeen bestuurslid

Lidmaatschap FCA

Het lidmaatschp bij het FCA wordt afgesloten per praktijk.

Open het officiële inschrijfformulier.
Vul alle benodigde gegevens in en verstuur het formulier via deze website.

Welkom bij FCA