Lid worden van FCA Ga naar hoofdinhoud

Fysiotherapie Collectief Amsterdam

FCA is de coöperatie van fysiotherapie praktijken in Amsterdam. Wij hebben als doel om als specialisten in bewegen mee te werken aan de toekomst van de zorg.

Dit collectief van samenwerkende fysiotherapeuten heeft aangegeven samen te willen werken ter bevordering van de gezondheid en ter verbetering van de kwaliteit van leven van inwoners van Amsterdam. Dit is in lijn met de huidige ontwikkelingen van de gezondheidszorg en volgens de speerpunten van het huidige kabinet.

Visie

Het FCA is hét aanspreekpunt en adviesorgaan voor alle fysiotherapeuten in groot Amsterdam m.b.t beweegzorg / fysiotherapie en bedrijfsvoering. Daarnaast is het FCA dé samenwerkingspartij voor professionals in het medisch en sociaal domein m.b.t. beweegzorg.

 

Missie

 1. Het FCA is een laagdrempelig toegankelijke organisatie voor alle Amsterdamse Fysiotherapeuten en daarmee de verbindende factor voor professionals in de Amsterdamse beweegzorg.  Het FCA streeft ernaar om in 2025 namens het meerendeel van de Amsterdamse fysiotherapeuten te kunnen spreken.
 2. Door onderling goede samenwerking is er een sterke betrokkenheid en voelen de leden zich verbonden bij de coöperatie. Dat levert ook de basis op om een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn voor andere stakeholders.
 3. De leden van het FCA doen dat door onderling goed samen te werken, door:
  • kennisdeling en scholing
  • patiënten horizontaal naar elkaar door te verwijzen
  • het FCA te vertegenwoordigen in stedelijke en wijkgerichte overleggen en daarna een terugkoppeling te geven naar betrokkenen
  • intervisie
 4. De leden van het FCA zoeken op zowel stedelijk als wijkniveau pro-actief samenwerking op met ondermeer andere paramedici, huisartsen, specialisten en professionals in het sociaal domein en toont zo een aanspreekpunt te zijn voor externe partijen t.a.v. beweegzorg

Ons verhaal

Sinds 4 juli 2019 is FCA een feit. De coöperatie bestaat uit 49 praktijken en is hét platform voor de fysiotherapie in Amsterdam. FCA zet zich in voor het realiseren van specifieke lokale zorg doelen die bijdragen aan het maken van de omslag naar waarde gedreven zorg binnen de fysiotherapie. Hiermee sluit FCA aan op ‘ de juiste zorg op de juiste plek’, de beweging die is ingezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

FCA gaat transmurale en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan en denkt mee over de toekomst van de zorg in Amsterdam, waarbij het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van kwaliteit van leven onze pijlers zijn.

Bestuursleden

Daphne Fleming
Secretaris
Wouter Post Bestuurslid FCA
Wouter Post
Algemeen bestuurslid
Rienk Post Bestuurslid FCA
Rienk Post
Algemeen bestuurslid

Lidmaatschap FCA

Het lidmaatschp bij het FCA wordt afgesloten per praktijk.

Open het officiële inschrijfformulier.
Vul alle benodigde gegevens in en verstuur het formulier via deze website.

Welkom bij FCA